De energieprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen. Dat zorgt bij veel gezinnen voor financiële moeilijkheden. Daarom wil de bankensector gezinnen helpen door een betalingsuitstel toe te staan voor hun woonkrediet.  

 

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan je een betalingsuitstel vragen voor de afbetalingen van je woonkrediet.  

De voorwaarden zijn als volgt:  

  • je moet het woonkrediet aangegaan zijn voor 1 oktober 2022; 

  • het woonkrediet dient voor de financiering van je hoofdverblijfplaats in België;

  • je mag niet meer dan 10.000 euro roerend vermogen hebben:
    dat wil zeggen dat er niet meer dan 10.000 euro mag staan op je zichtrekening, spaarrekening en beleggingsportefeuille; 

  • je hebt op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor je betalingsuitstel vraagt; 

  • je hebt een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij jouw energieleverancier.

Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kan je een betalingsuitstel krijgen van 12 maanden.
Opgelet! Je moet de intresten blijven betalen tijdens deze periode.

Je kan je aanvraag indienen vanaf 19 september 2022 tot en met 21 maart 2023.
Dat kan op afspraak bij de bank of eventueel via de website/app van de bank.
Meer info vind je op de website van je bank en/of kredietgever.

Ter info: als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan neem je best contact op met je bank en kan je proberen om een tijdelijk uitstel te vragen.

Meer info vind je op de website van Febelfin.

 

Opgelet! De bovenstaande regeling geldt niet voor de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds.
 

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant