Bijdrage voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd

Gepubliceerd op 17 december 2021

Justitie

Vanaf 1 december 2022 bedraagt de vaste bijdrage voor het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand 22 euro. Die bijdrage moet je standaard betalen bij bepaalde procedures voor de rechtbank. 

Het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand is een fonds waaruit het ereloon van pro-Deoadvocaten wordt betaald. Het fonds krijgt zijn inkomsten via de bijdragen van sommige partijen in een procedure voor de rechtbank. 

Wie moet een bijdrage betalen voor het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand?  

  • In een burgerlijke procedure beslist de rechter op het einde van de procedure wie moet betalen. Wie de procedure start, moet de bijdrage voorschieten. 
    Bijvoorbeeld: een procedure bij de vrederechter, de familierechtbank, enz.  
  • In een strafrechtelijke procedure moet de partij die veroordeeld wordt betalen. 
  • In sommige situaties moet er geen bijdrage worden betaald, bijvoorbeeld in een procedure om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. 

Hoeveel is de bijdrage? 
Het gaat om een vast bedrag.  

Voor procedures die vanaf 1 december worden opgestart, is de bijdrage 22 euro.  
Vroeger was dat 20 euro. 

Je vindt meer info in onze fiches rond het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.