Belastingaangifte 2021: belastingvrije som voor mantelzorgers verhoogd

Gepubliceerd op 15 juni 2021

Geld

Mantelzorgers genieten een verhoging van de belastingvrije som als ze de zorg voor een dicht familielid op zich nemen. Vanaf het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) wordt die som verhoogd. Er zijn wel extra voorwaarden. 

 

Vanaf inkomstenjaar 2021 wordt de belastingvrije som voor mantelzorgers verhoogd van 3270 euro naar 4940 euro. Er zijn bijkomende voorwaarden. 

Wat is een belastingvrije som? 

Het is het deel van het netto-inkomen dat niet belast wordt. Hoe hoger de belastingvrije som, hoe kleiner het deel van het inkomen dat belast wordt. Dat is fiscaal voordelig. 

Onder welke voorwaarden? 

Je zorgbehoevende familielid

 • maakt deel uit van je gezin op 1 januari 2021; 
 • is ouder dan 65 jaar
 • is: 
  • een ouder; 
  • een grootouder; 
  • een (half)broer of een (half)zus; 
  • iemand van wie je zelf als kind ten laste was; 
 • heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten; 
 • heeft een netto-inkomen van niet meer dan € 3410. 

Opgelet: als het zorgbehoevende familielid niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je nog steeds een verhoging van je belastingvrije som krijgen. Je familielid valt dan onder de categorie ‘andere personen ten laste’. De belastingvrije som wordt dan verhoogd met € 1650. 

Je leest meer informatie op de website van de FOD Financiën