Welke regels moet een energieleverancier volgen om onbetaalde facturen in te vorderen? 

Gepubliceerd op 10 december 2021

Geld

Als je onbetaalde facturen hebt bij je energieleverancier, dan kan hij actie nemen om je te doen betalen.  Hij kan verschillende stappen zetten, maar moet daarbij wel bepaalde regels naleven. 

 

Om onbetaalde facturen voor elektriciteit en gas in te vorderen, kan de energieleverancier kiezen voor een gedwongen invordering via de rechtbank of een minnelijke invordering. 

Als de energieleverancier minnelijk invordert, dan kan hij je niet dwingen om te betalen. Hij kan je alleen aansporen om te betalen. Daarbij moet hij de Wet op de minnelijke invordering van consumentenschulden naleven, net zoals andere commerciële bedrijven. 

Die regels gelden als de energieleverancier: 

  • zelf invordert; 
  • beroep doet op een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat

Het gaat vooral om gedragsregels.

Zo is het verboden om: 

  • je misleidende informatie te geven over de gevolgen als je niet betaalt; 
  • je op te bellen of bij je thuis langs te komen tussen 22u en 8u; 
  • kosten aan te rekenen die niet in de oorspronkelijke overeenkomst staan; 
  • enzovoort. 

De Wet beschrijft ook de procedure die gevolgd moet worden bij minnelijke invordering. Naast de verplichte procedure, moet de energieleverancier bijkomende regels volgen. 

Bijvoorbeeld: 

  • hij moet extra vermeldingen in de betalingsherinnering en ingebrekestelling zetten;
  • hij mag geen administratiekosten aanrekenen. 

Opgelet! De energieleverancier mag niet zomaar je energietoevoer afsluiten omdat je je facturen niet betaalde. 

Je vindt meer informatie: 

 

Ben je hulpverlener en heb je vragen over de minnelijke invordering van consumentenschulden
Je kan je nog inschrijven voor de vorming ‘Ooit gekocht, nooit betaald: minnelijke invordering en verjaring consumentenschulden’ op donderdag 16 december 2021.  
Lees meer informatie op onze website of schrijf je direct in