Je trein heeft vertraging. Je bent te laat op het werk, wat nu?

Werk

Als je trein vertraging heeft en je daardoor te laat bent op het werk, dan kan je werkgever je daar niet voor sanctioneren. Je hebt recht op je loon voor de volledige werkdag.

 

Er zijn voorwaarden:

  • je bent op het normale uur naar je werk vertrokken;
  • toen je vertrok, was je in staat om gewoon te gaan werken;
  • je hebt vertraging opgelopen terwijl je al op weg was naar het werk;
  • de vertraging was onvoorzienbaar en valt niet regelmatig voor. Je bent er niet zelf verantwoordelijk voor.

Als je trein vertraging heeft, dan voldoe je in principe aan die voorwaarden.


Als de vertraging op die lijn regelmatig voorvalt, dan kan je werkgever je vragen om een oplossing te zoeken, door bijvoorbeeld vroeger te vertrekken.

 

Van 14 oktober tot 11 november 2019 zijn er werken aan de spoorlijnen in Brussel-Zuid. De NMBS heeft de werken aangekondigd op haar website, in de stations en in de pers.
Je riskeert dus vertraging op te lopen op weg naar het werk. Het gaat om een vertraging die voorzien en vooraf aangekondigd is. Je moet dan ook voorzorgen nemen om op tijd op het werk aan te komen.

Als je gedurende een bepaalde periode regelmatig te laat bent op het werk, kan je werkgever je sanctioneren. De mogelijke sancties staan in het arbeidsreglement. Zo kan je werkgever bijvoorbeeld:

  • je verplichten om ‘s avond langer te blijven;
  • een gedeelte van je loon inhouden;
  • je ontslaan omdat je de goede werking van het bedrijf verhindert door te laat te komen.

 

Je kan op de website van de NMBS een vertragingsattest opvragen.

 

15 oktober 2019.