Sinds 1 oktober 2022 is de procedure van het re-integratietraject gewijzigd. De nieuwe regels gelden voor:

 • lopende re-integratietrajecten;
 • nieuwe re-integratietrajecten.

 

In de tabel hieronder vind je een overzicht van wat er verandert vanaf 1 oktober 2022.

 

 Het re-integratietraject voor 1 oktober 2022Het re-integratietraject vanaf 1 oktober 2022

De arbeidsarts moet de werknemer informeren over de mogelijkheid om:

 • het werk te hervatten;
 • een re-integratietraject aan te vragen;
 • een bezoek voorafgaand de werkhervatting te krijgen.
NeenJa
Het re-integratietraject kan opgestart worden door:
 • de werknemer zelf;
 • de behandelend arts van de werknemer;
 • de adviserend arts van de ziekenkas;
 • de werkgever:
  • als de werknemer minstens 4 opeenvolgende maanden arbeidsongeschikt is;
  • zodra de werknemer een attest voorlegt waarin zijn definitieve arbeidsongeschiktheid vastgesteld wordt.
 • de werknemer zelf;
 • de behandelend arts van de werknemer;
 • de adviserend arts van de ziekenkas;
 • de werkgever:
  • als de werknemer minstens 3 opeenvolgende maanden arbeidsongeschikt is;
  • zodra de werknemer een attest voorlegt waarin zijn definitieve arbeidsongeschiktheid vastgesteld wordt.
Het re-integratietraject eindigt als de werknemer 3 keer een medisch onderzoek weigert.NeenJa
De arbeidsarts kan beslissen dat de werknemer:

A: tijdelijk arbeidsongeschikt is + in afwachting van herstel ander of aangepast werk kan doen;

B: tijdelijk arbeidsongeschikt is + in afwachting van herstel geen ander of aangepast werk kan doen;

C: definitief arbeidsongeschikt is + ander of aangepast werk kan doen;

D: definitief arbeidsongeschikt is + geen ander of aangepast werk kan doen;

E: momenteel best nog geen re-integratietraject opstart en het dossier later opnieuw beoordeeld moet worden.

= 5 mogelijke beslissingen

A: tijdelijk arbeidsongeschikt is + in afwachting van herstel ander of aangepast werk kan doen;

B: definitief arbeidsongeschikt is + ander of aangepast werk kan doen;

C: momenteel best nog geen re-integratietraject opstart en het dossier later opnieuw beoordeeld moet worden.

 

 

 

 

= 3 mogelijke beslissingen

De arbeidsarts moet beslissen binnen een periode van:40 werkdagen vanaf de aanvraag om een re-integratietraject.49 kalenderdagen vanaf de aanvraag om een re-integratietraject.
De werkgever moet een re-integratieplan voorstellen binnen een periode van:
 • 12 maanden, vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts dat de arbeidsongeschiktheid definitief is;
   
 • 55 werkdagen, vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts dat de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is.
 • 6 maanden, vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts dat de arbeidsongeschiktheid definitief is;
   
 • 63 kalenderdagen, vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts dat de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is.
Als de werkgever weigert om een re-integratieplan voor te stellen, dan moet hij zijn weigering motiveren.

Hij moet verklaren dat:

 • een re-integratieplan technisch of objectief gezien onmogelijk is;
  of
 • een re-integratieplan niet redelijkerwijs verwacht kan worden.

Hij moet verklaren dat:

 • een re-integratieplan technisch of objectief gezien onmogelijk is;
  of
 • een re-integratieplan niet redelijkerwijs verwacht kan worden;

  en hij moet bewijzen dat: 
   

 • hij ernstig onderzocht heeft of de werkpost aangepast kan worden en/of er ander of aangepast werk mogelijk is;
 • hij rekening gehouden heeft met het recht van personen met een handicap op redelijke aanpassingen op de werkvloer.
De werknemer moet beslissen om het voorgestelde re-integratieplan te aanvaarden of te weigeren binnen een periode van:5 werkdagen vanaf ontvangst van het voorgestelde re-integratieplan.14 kalenderdagen vanaf ontvangst van het voorgestelde re-integratieplan.
Als de werknemer niet akkoord gaat met de beslissing van de arbeidsarts dat hij definitief arbeidsongeschikt is, dan kan hij die beslissing betwisten binnen:7 werkdagen vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts.21 kalenderdagen vanaf ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts.
Als de werknemer de beslissing betwistte, dan moet een nieuwe beslissing genomen worden door de arbeidsarts, de adviserend arts en/of de behandelend arts binnen:31 werkdagen vanaf ontvangst van het beroepsschrift.42 kalenderdagen vanaf ontvangst van het beroepsschrift.
Het re-integratietraject is mogelijk bij arbeidsongeschiktheid door:

ziekte, die geen beroepsziekte is.

 • ziekte, ook beroepsziekte;
 • arbeidsongeval.

 

Meer informatie vind je:

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant