De week van de vrijwilliger

Werk

Vrijwilligers worden deze week extra in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun inzet.
Wat zijn nu juist je rechten en plichten als vrijwilliger?

 

De vrijwilligerswet zegt onder andere dat je als vrijwilliger:

 • recht hebt op informatie over de organisatie waar je werkt als vrijwilliger;
 • eventueel een vergoeding kan krijgen: je spreekt dan met de organisatie 1 of meerdere vergoedingsregelingen af:
  • een vaste vergoeding van maximum 34,71 euro per dag en maximum 1388,40 euro per jaar;
  • een kilometervergoeding:
   • van 0.3473 euro per km voor een verplaatsing met de auto of brommer;
   • van 0.23 euro per km voor een verplaatsing met de fiets;
  • de terugbetaling van bepaalde kosten. Je bezorgt dan een bonnetje of een onkostennota;
 • verzekerd bent tijdens of op weg naar je werk;
 • geïnformeerd moet worden door de organisatie over de manier waarop je moet omgaan met vertrouwelijke informatie die je tijdens je vrijwilligerswerk krijgt.

Meer info over het statuut van de vrijwilliger vind je op de website van de vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Specifiek over het beroepsgeheim van een vrijwilliger vind je meer info op onze fiches:

26 februari 2019