1 september 2021: indexaanpassing van het leefloon, de werkloosheidsuitkering en andere uitkeringen

Gepubliceerd op 10 september 2021

Sociale bescherming

De bedragen van enkele sociale uitkeringen verhogen met ingang van 1 september 2021. 

 

 

1. Verhoging van het leefloon vanaf 1 september 2021. 

De nieuwe bedragen zijn: 

Samenwonende  682,99 euro 
Alleenstaande  1.024,49 euro 
Samenwonende met gezinslast  1.384,54 euro 

Je leest meer informatie in deze fiche

Deze verhoging heeft enkele gevolgen. 

 • Binnen de collectieve schuldenregeling : het leefgeld mag niet lager zijn dan het minimumleefloon. Als je leefgeld gelijk is aan het minimumleefloon, dan moet het aangepast worden. 
   
 • Bij de aanvraag voor een proDeo-advocaat : het plafondbedrag per persoon ten laste is 20% van het leefloon als samenwonende met gezinslast. Dat bedrag wordt aangepast vanaf 1 september 2021. Lees meer informatie in deze fiche
   
 • In het vreemdelingenrecht: als je gezinshereniging aanvraagt, dan moet je aantonen dat je over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. Die moeten minstens 120% van het leefloon met persoon ten laste zijn. Door de indexaanpassing stijgt dat bedrag stijgt vanaf 1 september 2021. Lees meer informatie in deze fiche

2. Andere sociale uitkeringen die stijgen vanaf 1 september 2021. 

Dat zijn onder andere :

 •  de minimumwerkloosheidsuitkering; 
 • de inschakelingsuitkering; 
 • het minimumpensioen; 
 • enz.