Te laat je belastingen ingediend: hoe vraag je een vermindering van je belastingverhoging of boete?

Geld

De belastingdienst kan uit zichzelf jouw belastingen berekenen (een ambtshalve aanslag) als:

  • je geen aangifte hebt ingediend;
  • je je aangifte te laat hebt ingediend;
  • de informatie in je aangifte niet juist is.

De belastingdienst berekent de belastingen die je moet betalen op basis van de informatie die ze hebben (je inkomsten, …).

Daarnaast riskeer je een bijkomende sanctie:

  • een belastingverhoging van 10% tot 200%;
  • een boete van 50 tot 1.250 euro.

Die bedragen komen bovenop de belastingen die je moet betalen.

Je kan een vermindering of een totale kwijtschelding van de boete of de verhoging vragen.

Sinds januari 2019 is de Cel administratieve sancties van de Fiscale Bemiddelingsdienst bevoegd om te beslissen over je vraag om een vermindering of kwijtschelding. Vroeger moest je de vraag stellen aan de Minister van financiën.

Meer informatie en de contactgegevens vind je op onze fiche: ‘Kunnen je boetes en belastingverhogingen kwijtgescholden worden?’.

 

9 augustus 2019.