Kunnen je boetes en belastingverhogingen kwijtgescholden worden?

Ja.

De belastingdienst kan uit zichzelf jouw belastingen berekenen (ambtshalve aanslag) als:

  • je geen aangifte hebt ingediend;
  • je je aangifte te laat hebt ingediend;
  • je aangifte niet juist is.

In die gevallen krijg je een administratieve sanctie.
Afhankelijk van de zwaarte en of dat regelmatig gebeurt, kan die straf:

  • een belastingverhoging van 10% tot 200% zijn;
  • en een boete van 50 tot 1.250 euro zijn.

Je kan een vermindering of kwijtschelding van de belastingverhoging of de boete vragen. Je moet die vraag richten aan de Cel administratieve sancties van de Fiscale Bemiddelingsdienst

Opgelet! De Cel administatieve sancties kan enkel beslissen als je niet meer in beroep (administratief of gerechtelijk beroep) kan gaan tegen de verhoging of de boete.

Je moet je vraag schriftelijk stellen en de redenen vermelden waarom het je niet gelukt is om je aangifte (op tijd) in te dienen of waarom je je aangifte niet juist hebt ingediend.

Je krijgt een ontvangsbewijs van je vraag. De Bemiddelingsdienst moet je dat bezorgen binnen de 15 werkdagen vanaf de dag waarop ze je vraag ontvangen hebben.

Zolang de Fiscale Bemiddelingsdienst geen beslissing heeft genomen, kan je vragen om gehoord te worden of om je redenen aan te vullen. Dat kan ook op vraag van de Cel administratieve sancties gebeuren.

Je krijgt de beslissing via een aangetekende brief binnen de 15 werkdagen nadat ze de beslissing hebben genomen.

De beslissing moet gemotiveerd zijn en antwoorden op de redenen die jij hebt aangehaald.

De contactgegevens van de Fiscale Bemiddelingsdienst:
Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 - bus 46
1030 - Brussel
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home