Mediation week: kan je bemiddelen als je patiëntenrechten zijn geschonden?

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Familie

Ben je patiënt en heb je een conflict met je zorgverlener? Voor de week van de bemiddeling lichten we toe wat een ombudspersoon in dat geval voor je kan doen.  

 

Je hebt als patiënt het recht om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon als je vindt dat je patiëntenrechten niet zijn gerespecteerd. Bijvoorbeeld: 

  • Je zorgverlener heeft je niet voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van een behandeling. 
  • Je bent niet tevreden over de zorgen die je hebt gekregen. 
  • Je denkt dat je zorgverlener je discrimineert op grond van je leeftijd. 

Waar de zorgverlener werkt, bepaalt bij welke ombudspersoon je je klacht moet indienen. 
Als je een conflict hebt met een zorgverlener :  

  • die in een ziekenhuis werkt, dan kan je terecht bij de ombudspersoon van het ziekenhuis; 
  • die in een psychiatrisch ziekenhuis, een beschutte woning of een psychiatrisch verzorgingstehuis werkt, dan kan je terecht bij ombudspersoon van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg waarbij de instelling is aangesloten; 
  • die buiten een ziekenhuis werkt, dan kan je terecht bij de federale ombudsdienst ‘rechten van de patiënt’. 

Je vindt de namen en adressen van de ombudspersonen op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.  

Je dient je klacht schriftelijk of mondeling in.  

De ombudspersoon bezorgt je een ontvangstbewijs

De ombudspersoon gaat je eerst vragen om rechtstreeks contact op te nemen met de zorgverlener met wie je een conflict hebt. 

Als jullie er onderling niet uit geraken, dan start de ombudspersoon de bemiddelingsprocedure op. De bemiddelingsprocedure via de ombudspersoon is gratis

Hij luistert naar het standpunt van de beide partijen en bemiddelt tussen jou en je zorgverlener. De ombudspersoon is neutraal en onpartijdig. De ombudspersoon neemt geen standpunt in. 

Je kan je bij het indienen van de klacht en bij de bemiddelingsprocedure laten bijstaan door je vertrouwenspersoon

Er zijn 2 mogelijke uitkomsten:  

  • Als jullie door de bemiddeling tot een oplossing komen, dan sluit de ombudspersoon het dossier af. 
  • Als jullie ondanks de bemiddeling niet tot een oplossing komen, dan informeert de ombudspersoon je over andere manieren om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via je ziekenfonds, via de Orde van geneesheren, via de rechtbank, enz. 

Zoek je meer informatie over de patiëntenrechten?
De federale ombudspersoon 'rechten van de patiënt' is aanwezig op vorming ‘Vragen en rechten bij een levenseinde’ op 9 november. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Je kan je inschrijven via deze link.