Corona-ouderschapsverlof verlengd tot 30 september 2020

Werk

De mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof te nemen is verlengd tot 30 september 2020.

Dankzij dat verlof kunnen ouders hun werktijd verminderen:

 • tot 1/2;
 • of
 • met 1/5.

Ze mogen het ouderschapsverlof nemen:

 • voor een ononderbroken periode tussen 1 mei en 30 september;
  of
 • gedurende 1 of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend;
  of
 • gedurende 1 of meerdere periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend;
  of
 • gedurende een combinatie van maanden en weken.

Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op het verlof:

 • Je moet een kind van jonger dan 12 jaar hebben (jonger dan 21 jaar als het gaat om een kind met een handicap).
  Het geldt ook voor kinderen die je geadopteerd hebt of die je opvangt als pleeggezin.
   
 • Je moet werknemer zijn in de privésector.
  Ook bepaalde contractuele ambtenaren van de openbare sector hebben recht op het verlof.
  De mogelijkheid bestaat niet voor zelfstandigen.
   
 • Je moet minstens 1 maand in dienst zijn bij je werkgever.
   
 • Je moet:
  • minstens 3/4 (75%) werken als je een 1/2 onderbreking vraagt;
  • voltijds werken als je een 1/5 onderbreking vraagt.
    
 • Je moet je werkgever minstens 3 dagen op voorhand verwittigen. De werkgever mag weliswaar een kortere termijn toelaten.
   
 • De werkgever moet akkoord gaan.
  Hij mag het corona-ouderschapsverlof weigeren.
  De werkgever kan je niet verplichten om het corona-ouderschapsverlof te nemen.
   
 • Je mag dit verlof nemen tussen 1 mei en 30 september 2020.

Als je aan al de voorwaarden voldoet, dan kan je een uitkering krijgen van de RVA. Die uitkering ligt 25% hoger dan het bedrag dat je krijgt bij gewoon ouderschapsverlof (50% hoger als het gaat om een kind met een handicap of om een alleenwonende ouder). Je moet de uitkering aanvragen bij de RVA.

Meer informatie vind je op de website van de RVA:

Goed nieuws: het corona-ouderschapsverlof wordt toegevoegd aan andere ‘thematische verloven’. Ouders behouden al hun ouderschapsverloven, ook als ze een corona-ouderschapsverlof opnemen. Ouders die al ouderschapsverlof genomen hebben, kunnen dit ouderschapsverlof omzetten in corona-ouderschapsverlof. 

 

Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.

 

8 juli 2020.