18 december : de internationale dag van de migrant

Vreemdelingen

Op 18 december 1990 keurden de Verenigde Naties de Internationale Conventie voor de bescherming van rechten van migranten en hun gezinsleden goed. 
Een paar jaar later werd 18 december officieel uitgeroepen als de internationale dag van de migrant. 

 

Aan landen en organisaties wordt gevraagd om die dag informatie te verspreiden over mensenrechten en de fundamentele vrijheden van migranten

In België en in Vlaanderen kan je bij meerdere instanties informatie krijgen over de rechten van migranten: 

 • Het Federaal Migratiecentrum Myria waakt onder andere over de grondrechten van vreemdelingen en informeert over de aard en de omvang van de migratiestromen.
  Je vindt meer informatie in hun jaarlijks rapport Migratie in cijfers en in rechten 2018’.
   
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII) is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waar iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Voor vragen rond inburgering kan je in Antwerpen terecht bij  Atlas, in Gent bij  In-Gent.
  Het AGII geeft informatie over vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht via de link www.vreemdelingenrecht.be.
   
 • Zoek je een antwoord voor jouw concrete situatie, dan kan je gratis advies vragen aan een advocaat via de Commissie Juridische Bijstand van het gerechtelijk arrondissement waar je woont.Op de website van de Orde van Advocaten vind je de namen van advocaten gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. 
   
 • Helder Recht geeft praktische informatie over vreemdelingenrecht via juridische nieuwsbrieven en nieuwsberichten op haar website.
  Hulpverleners die zijn aangesloten op een Juripack Hulpverlener hebben onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk en de database met juridische vragen en antwoorden van Helder Recht.

 

18 december 2018