Welke steunmaatregelen zijn er voor zelfstandigen in deze coronacrisis?

Geld

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen zware gevolgen hebben voor ontelbare zelfstandigen.  

 

De overheid biedt steun in verschillende vormen van steun: 

 

1. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

Een overbruggingsrecht is een premie die een zelfstandige kan krijgen om een moeilijke periode te overbruggen.  
Om de coronacrisis te overbruggen zijn er 2 soorten overbruggingsrechten. 

 • ​Zelfstandigen die nog steeds niet of slechts gedeeltelijk mogen heropstarten, kunnen een overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit krijgen. Ook de zelfstandigen die nog niet kunnen heropstarten omdat ze voor hun activiteit afhankelijk zijn van de zelfstandigen die nog niet mogen heropstarten hebben er recht op. 

  Ze kunnen het overbruggingsrecht aanvragen tot 31 december 2020.  

  Zelfstandigen die vrijwillig beslissen om hun bedrijf te sluiten hebben er vanaf 1 september 2020 geen recht meer op

 

 • Zelfstandigen die vanaf 4 mei 2020 mochten heropstarten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een overbruggingskrediet ter ondersteuning van de heropstart vragen

  Het overbruggingskrediet kan gevraagd worden voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020
   

Meer informatie over het overbruggingsrecht vind je op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen (RSVZ)

2. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 

Zelfstandigen die in de maanden september en oktober een omzetdaling hebben van 60%, kunnen een premie krijgen van de Vlaamse overheid.  
De premie kan pas vanaf 1 oktober worden aangevraagd. Zelfstandigen die vanaf 27 juli 2020 verplicht moesten sluiten kunnen nu al een voorschot van 2.000 euro vragen. 

Meer info vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen


3. Afbetalingsplan bij de FOD Financiën 

Zelfstandigen die financiële moeilijkheden hebben door de coronamaatregelen kunnen voor hun belastingen een afbetalingsplan vragen aan de FOD Financiën. 

Ze kunnen ook vragen om de boetes en de intresten kwijt te schelden als ze hun belastingen niet of te laat hebben betaald. 

Zelfstandigen die structurele betalingsproblemen hebben, los van de coronacrisis, komen niet in aanmerking voor deze steun. 

Je vindt een aanvraagformulier op de website van de FOD Financiën. (3) De aanvraag moet voor 31 december 2020 gebeuren. 
 

4. Maatregelen rond sociale bijdragen 

Zelfstandigen die vermoeden dat hun inkomsten doorheen het jaar lager gaan zijn dan de inkomsten waarop de voorlopige sociale bijdragen werden berekend, kunnen vragen om de sociale bijdrage te verlagen

Als ze door de coronacrisis hun sociale bijdragen moeilijk kunnen betalen, kunnen ze vragen om de betaling met 1 jaar uit te stellen zonder intresten.  

Lukt het niet om ze te betalen, dan kunnen ze vragen om vrijgesteld te worden van sociale bijdragen voor 2020. 

Ze moeten de vraag stellen aan hun sociaal verzekeringsfonds. 

Meer informatie vind je op de website van de RSVZ.

 

5. Hulp van het OCMW

Zelfstandigen kunnen hulp vragen bij het OCMW van de gemeente waar ze wonen.

Er zijn verschillende soorten hulp:

 • leefloon
 • hulp bij het betalen van de facturen van gas, water en elektriciteit
 • tussenkomst in medische kosten
 • enz.

Je vindt meer info in de brochure 'Wegwijs voor zelfstandigen en het OCMW' van de POD Maatschappelijke integratie.

 

Heb je vragen?  

Contacteer: 

 • Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen op 0800 20 555; 
 • De helpdesk van de RSVZ op 0800 12 018. 

 

Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.

10 september 2020.