Wat is de vaste bijdrage van 20 euro voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand?

Als je een procedure opstart bij de burgerlijke rechter moet je een vaste bijdrage van 20 euro betalen voor het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.
Starten meerdere personen samen de procedure op, dan moeten ze samen 1 keer de bijdrage betalen.

De bijdragen worden in een fonds gestort waarmee (een deel) van de erelonen en kosten van pro-Deoadvocaten worden betaald.

Je moet de vaste bijdrage betalen wanneer je de procedure opstart.
Opgelet! Je moet de vaste bijdrage van 20 euro niet betalen als je je in 1 van de volgende situaties bevindt:

 • je hebt recht op juridische tweedelijnsbijstand (pro-Deoadvocaat);
 • je vraagt een collectieve schuldenregeling aan;
 • je gaat naar de rechtbank voor een discussie over een arbeidsongeval of je gaat in beroep tegen een beslissing van het fonds voor beroepsziekten;
 • je voert een procedure rond een sociale uitkering, zoals:
  • een leefloon of hulp van het OCMW;
  • gezinsbijslag;
  • werkloosheidsuitkeringen;
  • pensioen of inkomstengarantie voor ouderen (IGO);
  • ziekte- en invaliditeitsuitkering;
  • tegemoetkoming of uitkeringen voor personen met een handicap;
  • enz.

Op het einde van de procedure beslist de rechter wie de kosten van de procedure moet betalen. Meestal is dat de persoon die de procedure verliest. Hij/zij moet je dan ook de voorgeschoten bijdrage van 20 euro terugbetalen.

Bij een administratieve procedure moet je geen vaste bijdrage van 20 euro voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand betalen.
Bijvoorbeeld: als je beroep gaat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, is de regeling anders. Je betaalt geen vaste bijdrage, maar wel rolrechten.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home