Wat gebeurt er als je je belastingen niet betaalt?

Je riskeert dat er beslag wordt gelegd.

De ontvanger van de belastingen is de ambtenaar die de belastingen invordert. Hij heeft een grote vrijheid om zijn taak uit te oefenen.

Hij beslist welke stappen gezet worden om je te doen betalen:

 • beslag leggen op je inboedel (beslag op roerende goederen); 
 • beslag op een deel van je inkomsten;
 • beslag op een onroerend goed;
 • enz.

De belastingdienst moet niet langs de rechtbank gaan om je te dwingen te betalen. Ze heeft een eigen uitvoerbare titel voor de invordering.

Voordat er beslag gelegd wordt, moet de belastingdienst de volgende termijnen respecteren:

 1. De belastingdienst kan de procedure ten vroegste opstarten 10 dagen na het verstrijken van de termijn die je kreeg om te betalen.
 2. Na die termijn kan de belastingdienst je een fiscaal dwangbevel afleveren. Daarin moeten de elementen van het aanslagbiljet herhaald worden. Het dwangbevel beveelt je om je schuld te betalen.
  Het dwangbevel wordt je met de gewone post opgestuurd.
 3. Als je dan na 1 maand nog steeds niet hebt betaald, kan er beslag worden gelegd om je te dwingen te betalen.
  De termijn van 1 maand begint te lopen vanaf de 3de werkdag na de verzending van het dwangbevel.
   

De belastingdienst kan ook terugbetalingen van andere belastingen inhouden. In plaats van je het bedrag uit te betalen wordt het geld gebruikt om de openstaande schuld te betalen.

Als je niet akkoord gaat met de keuze van uitvoering die de ontvanger van de belastingen maakt, dan kan je daartegen reageren. Je moet daarvoor naar de beslagrechter gaan.

 
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home