Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een vreemdeling van buiten de Europese Unie die een onbeperkt verblijfsrecht heeft?

Er zijn voorwaarden voor de vreemdeling die al wettelijk in België verblijft, maar ook voor de vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt. Voorwaarden voor de vreemdeling die wettelijk in België verblijft (met een B, C, D of een F-kaart): De voorbeelden van de kaarten vind je op het verklarend schema onder het tabblad 'documenten'. De vreemdeling  moet al 12 maanden wettig in België verblijven. Er zijn uitzonderingen op de wachtperiode: ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home