Wat zijn ‘stabiele en toereikende inkomsten’ bij gezinshereniging?

Voor je verder leest

Het gaat om de inkomsten van de persoon (Belg of vreemdeling) bij wie de vreemdeling komt wonen.  Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de partner die gezinshereniging aanvraagt als die al werk heeft gevonden. 

Als het inkomen wordt onderzocht voor de verlenging van de kaart van 1 jaar van de echtgenoot of partner van een niet-Europese vreemdeling kan wel rekening worden gehouden met de inkomsten van de partner. 

Voor Belgen en gewone (niet-Europese) vreemdelingen: 

 • Hoeveel moeten de inkomsten zijn? De inkomsten moeten voldoende zijn.

Minstens 120% van het leefloon 'persoon ten laste' per maand. 
In de toolbox onder 'cijfers' vind je het huidige bedrag van het leefloon met personen ten laste. 

Het maakt niet uit uit hoeveel leden je gezin bestaat, als je dat bedrag maar bereikt.

Er wordt gekeken naar de 12 maanden voor de aanvraag gezinshereniging (de Dienst Vreemdelingenzaken berekent het gemiddelde).
Je bewijst je inkomsten met aanslagbiljet, loonfiches, rekeninguittreksels, pensioenfiches, ...

Als je minder dan 1505,78 euro verdient, betekent dat nog niet dat de aanvraag gezinshereniging automatisch wordt geweigerd. Als je aantoont dat je weinig kosten hebt of nog bepaalde andere inkomsten hebt, kan de aanvraag toch worden aanvaard. De Dienst Vreemdelingenzaken doet dan een ‘behoefteanalyse’.

Enkele voorbeelden:

 • je betaalt een lage huurprijs of je huis is afbetaald;
 • je woont in bij familie en jullie delen de kosten;
 • je beschikt over de inkomsten van het familielid dat gezinshereniging vraagt en hier al werkt;
 • je ontvangt onderhoudsgeld voor jezelf of voor je kinderen;
 • je ontvangt huurgelden uit andere huizen waarvan je eigenaar bent
 • Om wat voor soort inkomsten moet het gaan? 
  Het gaat best om inkomsten uit werk. Inkomsten uit werk in loondienst zijn het gemakkelijkste om te bewijzen. Bij inkomsten uit zelfstandige arbeid heb je pas na 2 jaar een aanslagbiljet en worden de loonfiches die de boekhouder opmaakt niet altijd aanvaard.
  Bij inkomsten uit interimwerk of tijdelijke contracten moet je aantonen dat je al langer dan 1 jaar in dezelfde situatie werkt, anders worden ze niet aanvaard, omdat ze niet stabiel zijn.
  De Dienst Vreemdelingenzaken houdt geen rekening met inkomsten uit:
  • leefloon;
  • maatschappelijk hulp;
  • gezinsbijslag;
  • wachtuitkeringen;
  • overbruggingsuitkeringen
  • werkloosheidsuitkeringen.
   Opgelet! Je mag werkloosheidsuitkeringen wél meerekenen om tot het bedrag van 1505,78 euro te komen als actief op zoek bent naar werk of als je bent vrijgesteld van het zoeken naar werk.

Het was lang onduidelijk of de Dienst Vreemdelingenzaken wel of geen rekening moest houden met de uitkering voor een personen met een handicap of met de inkomstengarantie voor ouderen (IGO).
In februari 2019 heeft de Raad van State beslist dat de DVZ met wel rekening moet houden met dat type uitkeringen.

Bij een gezinshereniging met een Europees gezinslid vergelijkt de DVZ de inkomsten met het leefloon (in plaats van 120% van het leefloon).

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home