Wanneer is er sprake van dringende reden?

Er is sprake van dringende reden als de werkgever of de werknemer een ernstige of zware fout maakt die de verdere samenwerking onmogelijk maakt.  Er bestaat geen lijst waarin de zware fouten staan opgesomd.  De beoordeling of er sprake is van dringende reden gebeurt geval per geval. Er moet aan 3 voorwaarden worden voldaan. 1. Er is een fout, in de wet spreekt men van een ‘ernstige tekortkoming’. De fout is gemaakt door de werkgever of de werknemer zelf. Het...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home