Kan de verhuurder je verbieden om vrienden onderdak te bieden?

Als er niets in de huurovereenkomst staat:

Je kan vrienden onderdak bieden wanneer je wilt. Je hebt het recht om je woning te gebruiken zoals jij het wilt. Je moet natuurlijk wel rekening houden met je verplichtingen tegenover anderen, bijvoorbeeld je huisgenoten.

Als de huurovereenkomst je beperkt om onderdak te bieden aan vrienden:

Onderdak bieden aan vrienden kan beperkt worden door de verhuurder. Bijvoorbeeld als de verhuurder in hetzelfde gebouw woont als jij.

De beperkingen mogen niet overdreven zijn. Een algemeen verbod is bijvoorbeeld overdreven, want het zou je vrijheid te veel begrenzen.

Als jullie het oneens zijn over zo’n beperking, dan kan de vrederechter erover oordelen.

Het is belangrijk om ‘onderdak bieden’ te onderscheiden van onderhuur.

Onderdak bieden is in principe gratis. Onderhuur is iemand de gehuurde woning laten gebruiken, in ruil voor de betaling van huur. 

De verhuurder heeft het recht om onderhuur te verbieden. Moest je dat als huurder dan toch doen, bega je een fout. De verhuurder kan de vrederechter in dat geval vragen:

  • om de onderhuurder uit de woning te zetten;
  • om de kosten en interesten te laten betalen;
  • om de huurovereenkomst stop te zetten, omwille van een fout. 
 
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home