iemand die je vertrouwt en die je bijstaat tijdens belangrijke contacten in verschillende levensdomeinen. Je kan een vertrouwenspersoon hebben voor je contacten met het OCMW, bij de uitoefening van je patiëntenrechten, als je een bewindvoerder hebt, enz. Een vertrouwenspersoon beslist niet in jouw plaats.

Ga terug naar de woordenlijst