Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over vreemdelingen van buiten de Europese Unie.

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

In de meeste gevallen is de termijn om in beroep te gaan 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Opgelet! Het gaat om een annulatieberoep.
Dat betekent dat de RVV enkel kan beslissen dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je dossier niet juist heeft beoordeeld. Als je de zaak wint, dan vernietigt de RVV de weigeringsbeslissing van de DVZ.
De RVV beslist niet dat je opnieuw een verblijfskaart krijgt om verder te studeren.
De RVV stuurt je dossier terug naar de DVZ, die het dossier opnieuw moet onderzoeken en een nieuwe beslissing nemen. Die nieuwe beslissing kan positief zijn, maar de beslissing van DVZ kan ook opnieuw negatief zijn.

 

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist om je verblijfsvergunning in te trekken of niet meer te verlengen, krijg je meestal ook een bevel om België te verlaten.
Het beroep bij de RVV werkt niet automatisch schorsend. Om een uitwijzing te voorkomen tijdens de procedure bij de RVV, moet je in je verzoekschrift expliciet de schorsing vragen. Je moet dan aantonen dat de uitwijzing een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel voor jou zou betekenen.

Je vindt meer info in de rubriek 'Bevel om het grondgebied te verlaten'.

.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant