Wat gebeurt er als je je belastingen te laat betaalt?

Als je je belastingen te laat betaalt (na 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet), dan komen er nalatigheidsintresten bij.

Je moet de intresten betalen, ook al krijg je afbetalingsmogelijkheden.

De intresten beginnen te lopen op de 1ste dag van de maand na de vervaldatum van de belastingen. De vervaldatum is de dag waarop alle belastingen betaald moesten zijn.

De jaarlijkse intrestvoet is sinds 2018 4%. Van 2009 tot 2017 was die 7%. De intresten worden per maand berekend. Elke begonnen maand wordt meegeteld.

Bijvoorbeeld:

  • je moet 1000 euro belastingen betalen voor 21 april;
  • je betaalt pas op 20 september;
  • de intresten lopen van mei tot september, dus moet je 5 maanden intresten betalen. De berekening gebeurt als volgt:
    ​​1000 x 4% x 5/12 = 16,67 euro;
    (je vermenigvuldigt het bedrag met 4% voor de intresten voor een jaar; vervolgens deel je door 12 voor de intresten per maand; dan maal 5 voor de intresten voor 5 maanden).

Je moet geen nalatigheidsintresten betalen als de intresten per maand lager zijn dan 5 euro. Dat betekent:

  • dat je voor de periode 2009-2017 geen intresten moet betalen als het hoofdbedrag lager was dan 860 euro;
  • dat je vanaf 2018 geen intresten moet betalen als het hoofdbedrag lager is dan 1500 euro.

De gewestelijke directeur van de invordering van de belastingen kan in bepaalde gevallen beslissen dat je geen nalatigheidsintresten moet betalen. Dat moet je schriftelijk aanvragen.
Meer informatie vind je onder 'Te laat betaalde belastingen: kan je vrijgesteld worden van de nalatigheidsintresten?'.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home