Wat is de verjaringstermijn van belastingen?

De verjaringstermijn van een belastingschuld is 5 jaar.

De verjaringstermijn begint te lopen wanneer de betalingstermijn die op het aanslagbiljet staat verstreken is of na de termijn van 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.

Bijvoorbeeld: als je aanslagbiljet verzonden is op 12 september, dan moet je je belastingen betalen voor 12 november. De schuld is verjaard op 13 november 5 jaar later.

Opgelet: de verjaringstermijn wordt gestuit als:

 • je een schulderkenning ondertekent;
 • je een afbetalingsplan of een uitstel van de nalatigheidsintresten aanvraagt (wat ook een erkenning van de schuld inhoudt);
 • de belastingdienst je een fiscaal dwangbevel stuurt om te betalen;
 • de belastingdienst je aangetekend een aanmaning om te betalen stuurt met een uittreksel uit het kohierartikel en een kopie van de uitvoerbaarverklaring;
 • je een ‘afstand van de verstreken verjaringstermijn’ ondertekent en aan de belastingdienst bezorgt.

In die gevallen begint de 5-jarige termijn opnieuw van 0 te lopen.

Belangrijk om te weten: je inkomstenbelastingen moeten door de belastingdienst binnen een bepaalde termijn berekend en vastgesteld worden. Die vaststelling van hoeveel belastingen je moet betalen, heet de inkohiering.

Hoe lang die termijn is, hangt af van de situatie:

 1. De gewone termijn: die geldt wanneer alle informatie in je aangifte correct is. De belastingdienst bepaalt je belastingen binnen een termijn van 18 maanden vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Dat betekent dat de termijn afloopt op 30 juni van het jaar na het aanslagjaar.
  Bijvoorbeeld: in het aanslagjaar 2017 worden de inkomsten van 2016 aangegeven. De belastingen als gevolg van die aangifte moeten ten laatste op 30 juni 2018 zijn vastgesteld.
   
 2. De buitengewone termijn van 3 jaar: die geldt wanneer je, door een fout in de belastingaangifte, minder belastingen hebt betaald dan je had moeten betalen. De belastingdienst heeft 3 jaar om je te vragen om bij te betalen.
  De termijn van 3 jaar begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.
   
 3. De buitengewone termijn van 7 jaar: die geldt wanneer de belastingdienst ontdekt dat je de bedoeling had om te frauderen, dus dat je met kwaad opzet fouten gemaakt hebt. De belastingdienst moet je dan officieel de elementen laten weten waaruit ze die conclusie trekt. De belastingdienst moet je kwaad opzet bewijzen. Zij moet aantonen dat het niet gewoon een vergissing was.
  De termijn van 7 jaar begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Er bestaan nog een aantal bijzondere aanslagtermijnen die hier niet verder besproken worden.

Samengevat heeft de belastingdienst een periode van 18 maanden, 3 jaar of 7 jaar na het inkomstenjaar om de verschuldigde belastingen voor dat inkomstenjaar vast te stellen. Als die termijnen nageleefd worden, dan ontstaat er een belastingschuld.

Die schuld verjaart na 5 jaar.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home