Hoe verloopt de procedure voor de rechtbank als je de huurwaarborg wilt terugkrijgen?

We bekijken enkel de procedure om de huurwaarborg terug te krijgen, zonder discussies over schade of achterstallige huur.

  1. De procedure starten

Je moet een verzoekschrift indienen bij de vrederechter. Daarin vraag je duidelijk dat jij de huurwaarborg krijgt.

De vrederechter van het gebied waar de gehuurde woning ligt, is bevoegd. Dat kan je hier opzoeken.
Sommige vredegerechten hebben een model van zo'n verzoekschrift op hun website.

Je moet daarbij een getuigschrift van de woonplaats van de verhuurder toevoegen. Dat kan je vragen aan de gemeente waar de verhuurder woont, maximaal 15 dagen voor je het verzoek bij de vrederechter indient. In principe mag de gemeente niet weigeren om je zo’n getuigschrift mee te geven.
Informeer bij de gemeente of je het online kunt aanvragen.

  1. De procedure

Nadat je het verzoek hebt ingediend roept de vrederechter jullie op om te naar de rechtbank te komen. De zitting is open voor het publiek. Hij luistert naar jullie argumenten en beslist. Je moet geen advocaat nemen.

  1. De beslissing

De rechter beslist wie recht heeft op de huurwaarborg. Als de huurwaarborg voor jou is, kan je met de beslissing van de rechter naar de bank gaan. De bank betaalt de huurwaarborg dan aan jou uit.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home