Je moet aan de gemeente waar je officieel woont, vragen om je voornaam te veranderen. 

Als je geen domicilieadres in België meer hebt, dan moet je naar de Belgische gemeente gaan waar je het laatst was ingeschreven. Ben je nooit in België gedomicilieerd geweest, dan ga je naar de gemeente waar je feitelijk verblijft. Heb je ook geen feitelijk verblijf? Dan moet je je aanvraag bij de stad Brussel doen.

Opgelet! Alleen Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen via die procedure hun voornaam veranderen.

Als je je voornaam wil veranderen omdat je vindt dat die niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan voeg je een verklaring op eer toe aan je verzoek.

Als je de voornaam van een minderjarige wil veranderen, dan moeten de de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de vraag stellen. Vanaf 12 jaar kan je vragen om je voornaam te veranderen op grond van je genderidentiteit. Je ouders moeten dan instemmen. Als die niet akkoord gaan, kan je aan de familierechter vragen om een voogd aan te stellen alleen voor de procedure van de verandering van je voornaam.

De gemeente beslist binnen de 3 maanden nadat je je vraag hebt ingediend. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan worden de DABS en het rijksregister aangepast.

De gemeente bepaalt zelf wat de procedure kost. Transgenders betalen maximum 10% van het gemeentelijk tarief. Neem voor meer info contact op met je gemeente.

Je vindt meer info op de website van de FOD Justitie.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant