Wie kan door de vrederechter opgeroepen worden in de procedure voor bewindvoering?

Voor je verder leest

Voor 1 juni 2021 moest je de aanvraag doen via een papieren verzoekschrift bij de vrederechter.  Nu moet je dat online doen via de website van het Centraal Register van bescherming van de personen. 

 

Na indiening van de aanvraag roept de vrederechter in elk geval op:

Indien zij met de te beschermen persoon samenwonen, worden ook opgeroepen: 

  • zijn vader en moeder;
  • zijn echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont;
  • zijn meerderjarige kinderen. 

Andere familieleden kunnen vragen om gehoord te worden door de vrederechter. Zij kunnen de vrederechter ook schriftelijk hun opmerkingen mededelen. 

De te beschermen persoon kan vragen om apart door de vrederechter te worden gehoord vóór de dag van de zitting.

De vrederechter kan verder iedereen oproepen die volgens hem nuttige informatie kan geven. Hij doet dat om een regeling te kunnen uitwerken die het best op maat van de situatie van de te beschermen persoon is. Zo kan hij personen oproepen die de te beschermen persoon dagelijks verzorgen of die hem begeleiden: een verpleegster, een sociaal werker, een naaste buur, een gezinshulp, ...

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home