Wie kan door de vrederechter opgeroepen worden in de procedure voor bewindvoering?

Na indiening van de aanvraag roept de vrederechter in elk geval op: de te beschermen persoon; de indiener van het verzoekschrift. Indien zij met de te beschermen persoon samenwonen, worden ook opgeroepen:  zijn vader en moeder; zijn echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont; zijn meerderjarige kinderen.  Andere familieleden kunnen vragen om gehoord te worden door de vrederechter. Zij kunnen de vred...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home