Welke onderhoudsplichtigen moet je aanspreken van het OCMW?

Het gaat enkel om:

  • je echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e);
  • je ouders of kinderen;
  • je adoptie-ouders of geadopteerd kind.

Opgelet! Volgens sommige rechters mag het OCMW je ook vragen om andere onderhoudsplichtigen aan te spreken als je maatschappelijke hulp vraagt (dus niet bij het leefloon).
Die praktijk klopt niet met de wetsartikels over het leefloon en de maatschappelijke hulp (zie onder 'wettelijke verwijzingen' hierboven). Als het OCMW je maatschappelijke hulp weigert omdat je geen andere onderhoudsplichtigen aanspreekt, kan je tegen die beslissing van het OCMW reageren. Leg de wetsartikels voor als argument.

Wat betreft je ex-echtgeno(o)t(e) is er een speciale regel: het OCMW mag hem/haar enkel betrekken indien hij/zij nog een onderhoudsplicht heeft.
Je ex-echtgeno(o)t(e) heeft geen onderhoudsplicht meer:

  • als de echtscheidingsprocedure definitief is afgerond op het moment van de aanvraag bij het OCMW;
  • en als het echtscheidingsvonnis geen persoonlijke onderhoudsuitkering bepaalt.

Het OCMW kan je niet verplichten om achteraf nog een onderhoudsuitkering te vragen.

Een overeenkomst met je ex over een onderhoudsuitkering, is niet tegenstelbaar aan het OCMW. Het OCMW moet er geen rekening mee houden. Men wil vermijden dat iemand vrijwillig afstand zou doen van de onderhoudsplicht van zijn/haar ex-echtgeno(o)t(e).

Als je in het kader van een echtscheidingsprocedure afziet van een onderhoudsuitkering, kan het OCMW dat niet tegen je gebruiken, zelfs al vindt het OCMW dat je je daardoor zelf behoeftig hebt gemaakt. Het OCMW kan wel vragen naar de reden vragen waarom je afziet van een onderhoudsuitkering. Binnen een echtscheiding maken dergelijke afspraken deel uit van een groter evenwicht.

Het OCMW kan zich dus niet verzetten tegen de hoogte van de uitkering, noch tegen het afstand ervan doen, tenzij ze kunnen aantonen dat je gehandeld hebt om fraude te plegen.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home