Welke onderhoudsplichtigen moet je aanspreken als je maatschappelijke hulp vraagt an het OCMW?

Het gaat enkel om: je echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e); je ouders of kinderen; je adoptie-ouders of geadopteerd kind. Opgelet! Volgens sommige rechters mag het OCMW je ook vragen om andere onderhoudsplichtigen aan te spreken als je maatschappelijke hulp vraagt (dus niet bij het leefloon). Die praktijk klopt niet met de wetsartikels over het leefloon en de maatschappelijke hulp (zie onder 'wettelijke verwijzingen' hierboven). Als het OCMW je maatsch...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home