Wat zijn de gevolgen als het om de huur van een hoofdverblijfplaats gaat?

De regels van de huur van een hoofdverblijfplaats geven de huurder een betere bescherming dan het gemeen recht.

Het Vlaams Woninghuurdecreet zijn regels van dwingend recht. Dat betekent dat deze regels verplicht van toepassing zijn op de huurovereenkomst, ook al staat er iets anders in de huurovereenkomst.

De rechter past de bepalingen die strijdig zijn met het decreet niet toe. De rest van de huurovereenkomst blijft wel gelden. Als de verhuurder bijvoorbeeld extra manieren voorziet in de huurovereenkomst om de huur te beëindigen, dan zijn die niet geldig. In het decreet staat dat de verhuurder maar een beperkt aantal manieren heeft om de huur te beëindigen.

Elementen waarover er niets in het Vlaams Woninghuurdecreet staat, kunnen huurder en verhuurder vrij afspreken. Ze moeten wél altijd rekening houden met de openbare orde en de goede zeden. De afspraken mogen geen misbruik inhouden. 

Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken:

  • op welk tijdstip en op welke manier de huur betaald moet worden;
  • of de huurder reële of forfaitaire bedragen betaalt;
  • enzovoort ...
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home