Wat houdt het bewind over de goederen in?

De bewindvoering over de goederen kan twee vormen aannemen:

 • bijstand aan de beschermde persoon:
  de beschermde persoon kan niet alleen handelen. De bewindvoerder moet mee zijn handtekening plaatsen of vooraf zijn toestemming geven wanneer de beschermde persoon 1 van de handelingen wil stellen die de vrederechter heeft opgesomd.
   
 • vertegenwoordiging van de beschermde persoon:
  de bewindvoerder handelt in naam en voor rekening van de beschermde persoon, binnen de grenzen aangegeven door de vrederechter.

Wat de opdracht van de bewindvoerder precies inhoudt, kan je steeds vinden in de beslissing van de vrederechter tot plaatsing onder bewind.
In die beslissing staat: 

 • welke handelingen de beschermde persoon niet meer (alleen) kan stellen;
 • ​wat er van de bewindvoerder verwacht wordt (bijstand of vertegenwoordiging).

De bewindvoerder moet als een goede huisvader de goederen van de beschermde persoon beheren.  Hij moet er ook voor zorgen dat alle sociale en fiscale verplichtingen worden nagekomen. 

Zo moet hij bijvoorbeeld voor de beschermde persoon:

 • de belastingaangifte indienen;
 • een verzoek tot toekenning van een tegemoetkoming voor personen met een handicap indienen;
 • nagaan of de beschermde persoon in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor energielevering, en in voorkomend geval het nodige doen;
 • een collectieve schuldenregeling aanvragen als de schulden van de beschermde persoon te hoog zijn opgelopen;
 • enz.

Het is niet de bedoeling om het vermogen maximaal te laten opbrengen, maar wel om de financiën van de beschermde persoon goed te beheren. Indien mogelijk moet de beschermde persoon zijn levensstandaard kunnen behouden.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home