Wat is een minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking is een buitengerechtelijke straf voor een misdrijf.

Het openbaar ministerie kan je voorstellen om een minnelijke schikking te betalen in plaats van je te vervolgen.
Als je aanvaardt om het bedrag te betalen, kan het openbaar ministerie je niet meer voor de rechtbank dagvaarden.

Een minnelijke schikking is maar mogelijk in bepaalde gevallen.

  • Het misdrijf moet een overtreding of een wanbdedrijf zijn (geen misdaad).
  • Het parket zou als straf een boete (en eventueel een verbeurdverklaring ) vorderen.
  • Je vergoedt daarnaast alle schade die je veroorzaakt hebt door het misdrijf.
  • Er mag nog geen vervolging zijn ingesteld.

Als die voorwaarden vervuld zijn, kan het openbaar ministerie een minnelijke schikking voorstellen. Je krijgt dan via de post een brief met de vraag om binnen een bepaalde termijn het voorgestelde bedrag te betalen (en om eventueel de in beslag genomen goederen te bezorgen).

Je bent vrij om het voorstel tot minnelijke schikking te aanvaarden of niet.

  • Als je de minnelijke schikking aanvaardt en op tijd betaalt, kan je niet meer vervolgd of gestraft worden voor dat misdrijf.
  • Als je weigert of niet op tijd betaalt, dan kan het openbaar ministerie beslissen om je te vervolgen voor de rechtbank.

Het openbaar ministerie stelt de minnelijke schikking voor, maar je moet het bedrag betalen aan de dienst niet-fiscale invorderingen van de FOD Financiën.
Contactgegevens daarvan vind je hier.

Opgelet: voor verkeersmisdrijven bestaat er een specifieke procedure: de onmiddellijke inning. Daarbij stelt de politie je voor om een bepaald bedrag te betalen om niet vervolgd te worden.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home