Wat als de dader overlijdt?

Als de dader overlijdt, moet je een onderscheid maken tussen: de straffen in de veroordeling: gevangenisstraf, geldboete, werkstraf, … en de burgerrechtelijke gevolgen van de veroordeling: gerechtskosten, schadevergoeding, … De straffen gaan teniet als de dader overlijdt. De burgerrechtelijke gevolgen gaan over op de erfgenamen. De erfgenamen hebben zoals bij elke erfenis de keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder boedelbesc...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home