Wanneer kan het OCMW je een sanctie opleggen als je leefloon ontvangt?

Het OCMW kan een sanctie opleggen in één van de volgende gevallen: wanneer je wist dat je inkomsten ontving en je die niet hebt aangegeven aan het OCMW; wanneer je foutieve of onvolledige verklaringen hebt afgelegd die een invloed hebben op je recht op een leefloon; wanneer je zonder geldige reden de verplichtingen niet naleeft die in je geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie (GPMI) staan. In de 2 eerste gevallen moet het OCMW bewijzen dat ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home