Waar kan je terecht als je werkgever zijn afspraken niet nakomt?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Je kan informatie krijgen, een gesprek vragen of een klacht neerleggen:

 • bij de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon van de onderneming waar je werkt. 
  Op die manier kan je je probleem soms snel en discreet oplossen.
   
 • bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
  Je kan terecht bij verschillende diensten:
  • de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk:
   De dienst behandelt problemen zoals: een onveilige werkplek, het ontbreken van beschermende kleding, pesten, ongewenst seksueel gedrag …
   Je vindt meer informatie op de website www.werk.belgie.be.
  • de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten:
   De dienst behandelt problemen zoals: je loon is niet betaald, je moet andere uren werken dan afgesproken in je arbeidsovereenkomst …
   Je vindt meer informatie op de website www.werk.belgie.be
    
 • bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.  Je kan er terecht voor problemen rondzwartwerk of sociale fraude .
  Bijvoorbeeld: niet-betalen van de sociale zekerheid, DIMONA-aangifte, buitenlandse werknemers, deeltijds werken …
  Je vindt meer informatie op de website  www.socialsecurity.be.
   

2. Je kan contact opnemen met de arbeidsauditeur.

De arbeidsauditeur is het openbaar ministerie  bij de arbeidsrechtbank.  De arbeidsauditeur beschermt het belang van de samenleving.

Als je klacht indient tegen je werkgever beslist de arbeidsauditeur of je werkgever voor de strafrechter moet verschijnen of niet.

De arbeidsauditeur kan advies geven als je een probleem hebt met een uitbetalingsinstelling over een sociale uitkering (bijvoorbeeld: als de RVA je werkloosheidsuitkering weigert na je ontslag).

 

3. Je kan een procedure starten bij de rechtbank en aan de rechter vragen om te beslissen over een conflict tussen jou en je werkgever.

De rechter kan je werkgever verplichten om:

 • iets te doen (bijvoorbeeld: loon betalen, schadevergoeding betalen)
 • zijn/haar gedrag aan te passen (bijvoorbeeld: stoppen met pesten, ongewenst sexueel gedrag …).

Normaal gezien moet je de procedure voor de rechter opstarten binnen 1 jaar nadat je arbeidsovereenkomst is beëindigd.  Daarnaast mogen de feiten waarvoor je de procedure opstart maximum 5 jaar geleden zijn gebeurd.

Opgelet!  Als het feit waarvoor je de procedure wil opstarten een misdrijf is zijn er andere verjaringstermijnen (bijvoorbeeld: als je werkgever je je loon niet betaalt).

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home