Voor je verder leest

Vanaf 2021 zien de elektronische verblijfskaarten er anders uit.  Het nieuwe model van kaart verandert niets aan je verblijfssituatie. Als de kaart die je nu hebt vervalt krijg je een verblijfskaart van het nieuwe model, voor zover je voldoet aan de voorwaarden van de kaart. 
Je vindt een overzicht van de oude van de nieuwe modellen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.Het antwoord op de vragen over vreemdelingenrecht hangt af van jouw concrete situatie.

Als je een Unieburger bent of je vraagt gezinshereniging met een Belg of een Unieburger, dan is deze fiche niet van toepassing op jouw situatie. Ook voor gezinshereniging met een vluchteling zijn er aparte voorwaarden.

Dat hangt er van af of je de aanvraag gezinshereniging doet bij de ambassade van België in het buitenland of bij de gemeente in België waar je verblijft.

  • De normale procedure voor gezinshereniging is dat je de bij de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst een visum aanvraagt.  Als de aanvraag is goedgekeurd, krijg je een D-visum, waarmee je naar België kan reizen. 

Eens in België aangekomen, schrijf je je in op de gemeente.
Na de woonstcontrole krijg je een A-kaart voor 1 jaar. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister.

  • In sommige gevallen kan je de gezinshereniging bij de gemeente aanvragen.  Als de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart, krijg je een Attest van immatriculatie van 9 maanden, dat 2 keer met 3 maanden kan worden verlengd. Als de DVZ je aanvraag aanvaardt en gegrond verklaart, krijg je een A-kaart voor 1 jaar

Je vindt meer informatie op de fiche ‘Je verblijft in België: kan je gezinshereniging vragen met een vreemdeling die geen Belg of Unieburger is? 

 

45 tot 30 dagen voor je kaart verstrijkt, moet je naar de gemeente om de verlenging te vragen.  Je moet documenten binnenbrengen waaruit blijkt dat jij en het familielid bij wie je bent komen wonen nog steeds aan alle voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld: Wonen jullie nog steeds samen? Heeft je partner nog steeds voldoende inkomsten? …

Als de verlenging wordt goedgekeurd, krijg je opnieuw een kaart van 1 jaar.
Na 5 jaar (dus na 4 verlengingen) krijg je een B-kaart voor 5 jaar (onbeperkte verblijfsvergunning).

Opgelet! Om een onbeperkte verblijfskaart  te krijgen, moet je familielid zelf ook een onbeperkte verblijfskaart hebben. Het gezinslid dat door gezinshereniging naar België komt, kan nooit een verblijfsvergunning hebben die langer of voordeliger is dan de vreemdeling die hier oorspronkelijk al verbleef.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant