Mag de bewindvoerder over de goederen zich tegen een uitgave verzetten?

Als de beschermde persoon over voldoende inkomsten beschikt, kan de bewindvoerder over de goederen zich niet tegen een uitgave verzetten.  De bewindvoerder over de goederen is verplicht het vermogen van de beschermde persoon te beheren als een goede huisvader. Dat betekent dat hij uitgaven die te hoog zijn in verhouding tot de inkomsten moet weigeren, maar ook dat hij een uitgave niet zomaar mag weigeren als er voldoende geld beschikbaar is. Het is niet de bedoeling da...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home