Kan je in beroep gaan tegen een bevel om het grondgebied te verlaten?

Ja. Je kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). De RVV is een administratieve rechtbank waar je in beroep kan gaan tegen een beslissing over je verblijfsrecht. Het kan gaan om een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de gemeente enz. Je start een procedure op bij de RVV: via een verzoekschrift dat je aangetekend opstuurt naar de RVV; binnen ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home