Kan de verhuurder de huurovereenkomst van meer dan 9 jaar opzeggen voor de einddatum?

Ja, de verhuurder kan de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen onder bepaalde voorwaarden:

1. Voor persoonlijk gebruik van de woning (door hemzelf of zijn familieleden): Dat kan hij doen tijdens de hele huurperiode.

 • De huurovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2019:
  De verhuurder moet de huurder minstens 6 maanden op voorhand verwittigen.
  Wanneer zijn familieleden in de 3de graad de woning gaan gebruiken, kan hij de huurovereenkomst niet beëindigen tijdens de 1ste 3 jaar.
   
 • De huurovereenkomst is gesloten na 1 januari 2019:
  De verhuurder moet de huurder minstens 6 maanden op voorhand verwittigen.
  Wanneer zijn familieleden de woning gaan gebruiken, kan hij de huurovereenkomst niet beëindigen tijdens de 1ste 3 jaar.

Je vindt een modelbrief om de huurovereenkomst als verhuurder te beëindigen voor eigen gebruik onder 'Documenten' bovenaan.​

2. Voor grondige renovatiewerken:

 • De huurovereenkomst is afgesloten vóór 1 januari 2019:
  De verhuurder kan dat enkel doen bij het verstrijken van elke driejarige periode. Hij moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen.
  Als de verhuurder eigenaar is van verschillende woningen in hetzelfde gebouw, dan mag hij op eender welk moment de overeenkomst beëindigen. Hij moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen. Hij mag dat niet doen tijdens het 1ste jaar van de huur.
   
 • De huurovereenkomst is afgesloten na 1 januari 2019:
  De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen op elk ogenblik. Hij moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen.
  Opgelet: wanneer je een opzeg doet tijdens de 1ste driejarige periode, dan kan de opzegtermijn pas aflopen samen met de 1ste driejarige periode. De huurovereenkomst kan niet eindigen voor de 1ste driejarige periode verstreken is.

3. Zonder reden: De verhuurder kan dat doen bij het verstrijken van elke driejarige periode. Hij moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen. Hij moet telkens een vergoeding betalen. Die vergoeding is:

 • 9 maanden huur bij het einde van de eerste driejarige periode;
 • 6 maanden huur bij het einde van de tweede driejarige periode;
 • 3 maanden huur bij het einde van de derde of volgende driejarige periode.

Daarnaast kan de huurovereenkomst ook beëindigd worden


Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home