Voor je verder leest

Je vraagt in principe gezinshereniging aan in je land van herkomst, op de ambassade of het consulaat van België.

In andere procedures kan je de aanvraag rechtstreeks in België doen:

  • als je de bescherming vraagt in België: asiel, subsidiaire bescherming, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, medische regularisatie, mensenhandel;
  • gezinshereniging met een Belg of een Unieburger;
  • humanitaire regularisatie 9bis (in uitzonderlijke omstandigheden)
 

Je moet een visum gezinshereniging (D-visum) aanvragen op de ambassade of het consulaat van België in het land waar je officieel woont.

Samen met de visumaanvraag moet je een aantal documenten voorleggen, zoals:

  • je paspoort;
  • een bewijs van de familieband (huwelijksakte, geboorteakte …);
  • een kopie van de verblijfskaart van het familielid dat in België woont;
  • een betalingsbewijs van de administratieve bijdrage;
  • andere documenten die bewijzen dat jij en het familielid bij wie je komt wonen aan de voorwaarden voldoet.

De volledige lijst met documenten vind je op de website van:

Je moet altijd de originele documenten en een fotokopie voorleggen. De ambassade of het consulaat controleert de originele documenten en geeft ze je daarna terug. De documenten die je in het buitenland opvraagt (bijvoorbeeld een buitenlandse geboorteakte) moeten worden vertaald naar het Frans, Nederlands of Duits.

Daarnaast moeten de buitenlandse documenten ook worden gelegaliseerd

Met sommige landen heeft België afspraken en is er geen legalisatie nodig of volstaat een apostille.

Meer informatie vind je op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken en op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant