Hoeveel zijn de successierechten die je moet betalen als de persoon met wie je wettelijk samenwoont overlijdt?

Iedere erfgenaam moet successierechten betalen in verhouding tot wat hij/zij erft.

Het tarief van de successierechten is afhankelijk van:

  • de band van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene; hoe verder de band, hoe hoger de successierechten;
  • de grootte van de ontvangen erfenis.

De aangifte van de nalatenschap wordt gebruikt om de successierechten te berekenen. In de aangifte moeten de namen van de erfgenamen staan en een beschrijving van het passief (de schulden) en het actief (het geld, de roerende en onroerende goederen, …). De aangifte van de nalatenschap moet worden opgesteld door de erfgenamen binnen de 4 maanden na het overlijden.

Als wettelijk samenwonenden heb je recht op het lage tarief successierechten, dat ook geldt voor erfgenamen in de directe lijn zoals kinderen en echtgenoten.

Het tarief is verschillend van gewest tot gewest. Het tarief voor wettelijk samenwonenden in het Vlaamse gewest vind je hier.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home