Hoe weet je of iemand onder bewind is geplaatst?

Wanneer een vrederechter een bewindvoerder aanwijst, moet dat meteen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Hetzelfde gebeurt met alle beslissingen waarin de opdracht van de bewindvoerder wordt gewijzigd of beëindigd. 

Om na te gaan of iemand een bewindvoerder heeft:

  1. klik je hier;  
  2. voer je in de rubriek “woord(en) van tekst” de naam van de persoon en het woord “bewindvoerder” in; 
  3. klik je daarna op de knop “Opzoeking”  en vervolgens op “Lijst”.

Je krijgt een lijst van alle beslissingen van de vrederechter over die persoon. Je vindt de naam van de bewindvoerder terug en of het een bewindvoerder over de persoon en/of de goederen is. De beslissingen zijn gerangschikt in chronologische volgorde. 

De beslissing tot plaatsing onder bewind wordt niet alleen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar ook meegedeeld aan de burgemeester. De gegevens worden opgenomen in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Ook de naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder staan daarin. 

De griffie stelt over elke beschermde persoon een administratief dossier samen, dat alle documenten bevat die verband houden met de procedure. Dat dossier kan, met de toestemming van de vrederechter, worden geraadpleegd door ieder die er belang bij heeft. De vrederechter bepaalt welke documenten mogen worden ingezien. Zijn uitdrukkelijke toestemming is nodig om het dossier te mogen fotokopiëren.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home