Hoe lang moet je wachten voordat je een beslissing krijgt van het OCMW over de maatschappelijke hulp?

Het OCMW moet beslissen binnen een termijn van maximum 30 dagen na de datum van je aanvraag. Je moet van de beslissing op de hoogte worden gebracht binnen de 8 dagen: ofwel via een aangetekende brief; ofwel door het afgeven in persoon met een ontvangstbevestiging. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een OCWM de termijnen niet respecteert, wat de hulpvrager in een moeilijke positie brengt.

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home