Als je een leefloon vraagt, kan je dan aan het OCMW vragen om je onderhoudsplichtigen niet te hoeven aanspreken?

Ja. Het OCMW moet nagaan of het aanspreken van de onderhoudsplichtigen: praktisch mogelijk is; en aangewezen is in jouw concrete familiale situatie. Het OCMW kan in 2 situaties beslissen dat je je onderhoudsplichtigingen niet hoeft aan te spreken: als het praktisch onmogelijk is: bijvoorbeeld als de onderhoudsplichtige zelf niet voldoende middelen heeft om een onderhoudsuitkering te betalen. Het OCMW onderzoekt de financiële mogelijkheden door de ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home