Wie neemt de kinderen fiscaal ten laste als jullie uit mekaar gaan?

Als ouders apart wonen, dan kan 1 ouder de kinderen fiscaal ten laste nemen. Als je 1 of meerdere kinderen fiscaal ten laste hebt, dan wordt het gedeelte van je inkomsten waarop je geen belastingen moet betalen groter. Dat is de ‘belastingvrije som’. Per kind dalen de belastingen die je moet betalen. De concrete bedragen vind je in onze ‘Toolbox’ onder ‘Cijfers’. Je kan alleen een kind fiscaal ten laste hebben als: het kind deel uitmaakt van je gezin. Hij of zij...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

 
Terug naar de boomstructuur Home