Welke rechten hebben jullie als ouders over de kinderen als jullie niet getrouwd zijn?

Het statuut van het koppel verandert niets aan de relatie tussen ouders en kinderen. Dezelfde rechten en plichten gelden ongeacht of de ouders feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend of gehuwd zijn. Als de vader het kind erkent, hebben jullie beide ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag houdt het gezag over de persoon van het kind, over de goederen van het kind en over de staat van het kind in. Meer informatie over het ouderlijk gezag vind je onder ‘Ouder-kindrelatie’. Het s...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home