Welke beslissingen vallen onder het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag is een gevolg van de afstammingsband.
Het houdt in dat ouders beslissingen kunnen nemen over hun minderjarige kinderen. Die beslissingen moeten in het belang van de kinderen zijn.

Het ouderlijk gezag omvat 3 delen:

 1. Het gezag over de persoon van het kind
 • Beslissingen over het fysiek welzijn van het kind:
  • organisatie van het dagelijkse leven, bijvoorbeeld de regels over hygiëne, uren waarop het kind gaat slapen en weer opstaat, dringende beslissingen over de gezondheid, …
  • recht van toezicht, bijvoorbeeld waar het kind zich op welk moment bevindt, toezicht op de relaties die het kind aangaat, toezicht op zijn contacten via sociale media, op zijn briefwisseling, op wat het leest, op welke televisieprogramma's het bekijkt, …
 • Beslissingen over de opvoeding:
  • de opleiding, bijvoorbeeld de schoolkeuze, studiekeuze, ondertekening van de rapporten, …
  • de gezondheid van het kind, bijvoorbeeld de keuze van een dokter, een bepaalde behandeling, de keuze voor alternatieve geneeskunde, …
  • filosofisch-religieuze beslissingen, bijvoorbeeld welke godsdienst het kind volgt op school, …
 1. Het gezag over de goederen van het kind

  De ouders hebben het recht de goederen van het kind te beheren, het kind te vertegenwoordigen voor de rechtbank en de inkomsten van de goederen van het kind te gebruiken voor de opvoeding van het kind, bijvoorbeeld de huuropbrengsten van een woning.
  Het gaat daarbij om goederen die het kind gekregen heeft door een schenking, een erfenis of als schadevergoeding voor lichamelijke schade.

  De inkomsten die het kind zelf verdient door te werken, vallen daar niet onder. Hetzelfde geldt voor de schenkingen of erfenissen waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat ze buiten het beheer van de ouders vallen.

  De ouders kunnen niet eender wat met de goederen van hun kinderen doen. Ter bescherming van het kind is er voor sommige handelingen de toestemming van de vrederechter nodig. Een voorbeeld daarvan is het aanvaarden of verwerpen van een erfenis in naam van de minderjarige.
   
 2. Het gezag om de staat van het kind te veranderen

Het gaat om beslissingen zoals:

 • instemmen met het huwelijk van de minderjarige
 • instemmen met zijn adoptie
 • de meerderjarigverklaring van het kind vragen
 • ….
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home