Wat zijn de gevolgen van een onbeperkt uitstel?

Het onbeperkt uitstel van de invordering zorgt dat je een deel van je belastingschuld niet moet betalen.

Wanneer je een onbeperkt uitstel krijgt, staat er in de beslissing altijd dat je een bepaald bedrag wel moet betalen.

De Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van de administratie voor de inning en de invordering kan ook andere voorwaarden verbinden aan het onbeperkt uitstel.

Het bedrag dat je zeker moet betalen kan een groot aandeel van de schuld zijn of eerder een symbolisch bedrag, afhankelijk van je situatie.

Meestal krijg je een afbetalingsplan om in schijven te betalen waarbij de eerste betaling direct moet gebeuren.

Je moet je belastingschuld definitief niet meer betalen (het onbeperkt uitstel is definitief verkregen):

 • nadat het gevraagde bedrag betaald is;
 • en als je alle opgelegde voorwaarden naleeft.

Zolang dat niet het geval is (zolang het onbeperkt uitstel nog niet definitief is verkregen):

 • kan de belastingdienst andere belastingteruggaven inhouden om je schuld te betalen. Het bedrag dat wordt ingehouden kan groter zijn dan het bedrag dat is vastgelegd in de beslissing van onbeperkt uitstel.
 • kan de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur zijn beslissing herzien als je financiële situatie verbetert (omdat je bijvoorbeeld een erfenis ontvangt);
 • dan blijft je belastingschuld in je erfenis, als je overlijdt voor het onbeperkt uitstel definitief is. Je erfgenamen die de erfenis aanvaarden, moeten de schuld betalen.

Eens het onbeperkt uitstel definitief is:

 • kan de belastingdienst geen belastingteruggaven inhouden;
 • kan de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur zijn beslissing niet meer herzien als je financiële situatie verbetert;
 • kunnen je erfgenamen niet worden aangesproken voor je belastingschulden.

Opgelet!
Als je het onbeperkt uitstel definitief hebt gekregen, dan kan dat nog worden ingetrokken indien:

 • je onjuiste informatie hebt gegeven;
 • je de voorwaarden die door de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur zijn opgelegd niet meer naleeft;
 • je zelf bewust je schulden en je kosten (= passief) hebt vergroot of je goederen en je inkomsten (= actief) hebt verminderd;
 • je zelf opzettelijk je betalingsproblemen hebt gecreëerd.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home