Wat kan je doen als de professional iets dat je hem/haar hebt toevertrouwd doorvertelt ?

In de eerste plaats probeer je best erover te praten met de professional, om zicht te krijgen op wat er juist gebeurd is. De dialoog openhouden is meestal aangewezen. Als dat niet volstaat, heb je verschillende mogelijkheden. Aangezien het een misdrijf is, kan je klacht indienen bij de politie. Dat kan bij eender welke politiezone. De procureur des Konings beslist, volgens hun vervolgingsbeleid (beleid rond welke misdrijven bij voorrang vervolgd worden), of er een onderzoek...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home