Wat gebeurt er als je je ziekenhuisfactuur niet betaalt?

Het ziekenhuis moet je de factuur sturen binnen de 2 maanden na het einde van de maand waarin de onderzoeken of de behandelingen plaatshadden.

De termijn tussen het verlaten van het ziekenhuis en het verzenden van de factuur is zo lang door administratieve redenen. De facturatiedienst moet de RIZIV-codes voor elk onderzoek, elke behandeling en elke medicatie nagaan. Ook moeten de eventuele extra kosten voor de kamer en de extra erelonen berekend worden. 

Normaal geeft het ziekenhuis je een termijn van maximum 30 dagen om te betalen. Je moet betalen binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur.

Als je niet binnen de 30 dagen betaalt, stuurt het ziekenhuis je een herinnering.

Als je daarna nog niet betaalt, krijg je een 2de herinnering. Die wordt verzonden binnen de 2 maanden na het versturen van de factuur. Voor grote bedragen gebeurt die herinnering via een aangetekende brief.

Elke herinnering brengt extra kosten met zich mee. Het ziekenhuis zelf kan je herinneringen sturen, maar meer en meer geven ziekenhuizen de opdracht aan incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten om de schulden minnelijk in te vorderen.

Meer informatie vind je onder ‘Welke kosten mag het ziekenhuis aanrekenen als je je ziekenhuisfactuur te laat betaalt?’.

Betaal je nog steeds niet, dan kan het ziekenhuis via gerechtelijke weg vragen om te betalen. Je krijgt dan een dagvaarding waarin staat wanneer je naar de rechtbank moet gaan.

Als de rechter je veroordeelt om de betalen, dan moet je het bedrag dat in de beslissing staat betalen. Als je de beslissing niet naleeft, dan kan je gedwongen worden om te betalen. Dat is de gedwongen invordering van de schuld. Een gerechtsdeurwaarder voert de beslissing dan uit. Hij kan daarvoor beslag leggen op je goederen of op je inkomen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home